2024-04-05

Uszczelnienie kominów budynku przy ul. Śniadeckiego 1-3 w Stargardzie

Uszczelnienie kominów budynku przy ul. Śniadeckiego 1-3 w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie uszczelnienia kominów budynku przy ul. Śniadeckiego 1-3 w Stargardzie

TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.05.2024, do godz. 12:00

Opis przedmiotu zamowienia

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45