2024-04-26

Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z uprzątnięciem terenów przyległych przy ul.Bydgoskiej 9B i 11w Stargardzie.

Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z uprzątnięciem terenów przyległych przy ul.Bydgoskiej 9B i 11w Stargardzie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie  rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Bydgoskiej 9B i 11 w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

07.05.2024, do godz. 12:00

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

projekt organizacji ruchuruchu

zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

pozwolenie na rozbiórkę

projekt rozbiórki

ekspertyza budynek A

ekspertyza budynek B

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45