2024-06-13

Rozbiórka budynków garażowych wraz z budową ogrodzenia na działkach nr 131/6, 131/8 obręb 11 przy ul. Garncarskiej w Stargardzie.

Rozbiórka budynków garażowych wraz z budową ogrodzenia na działkach nr 131/6, 131/8 obręb 11 przy ul. Garncarskiej w Stargardzie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie  rozbiórki  budynków garażowych wraz  z budowa ogrodzenia na dz. nr 131/6, 131/8   obręb 11 przy ul. Garncarskiej  w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21.06.2024, do godz. 12:00

opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45