2024-06-06

remont lokalu użytkowego przy ul. W. Polskiego 4U/3 w Stargardzie

remont lokalu użytkowego przy ul. W. Polskiego 4U/3 w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie  remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. W. Polskiego 4U/3 w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

20.06.2024, do godz. 12:00

przedmiar robót

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45