2023-07-05

Osiedle Forsycji

Osiedle Forsycji

Na przełomie 2022/2023 roku Spółka na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przeprowadziła konkurs pod nazwą: „ Konkurs studialno – realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Osiedla Forsycji – zagospodarowanie na cele mieszkalne działek o numerach ewidencyjnych 3/2, 10/2 i 11/2 w obrębie 15 miasta Stargard przy ul. Żybułtowskiej.”

Głównym celem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym koncepcji zagospodarowania na cele mieszkalne ww. działek.

Zespół ten będzie realizowany na potrzeby budownictwa społecznego w segmencie mieszkań komunalnych. W głównej mierze inwestycja ma być atrakcyjna pod względem formy, komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekonomicznie i sprzyjać środowisku naturalnemu. Zespół mieszkaniowy będzie wyróżniać się wysoką jakością przestrzeni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym wieku.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło w maju br. I nagrodę Sąd Konkursowy przyznał pracowni projektowej ANALOG Sp. z o.o. ze Szczecina z którą zawarta zostanie umowa na projektowanie.