2024-05-14

Modernizacja lokali komunalnych

Modernizacja lokali komunalnych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcie budownictwa mieszkaniowego.

NAZWA ZADANIA: modernizacja 16 lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Stargard

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 815 273,94 zł

WARTOŚĆ ZADANIA: 2 269 092,43 zł

W kwietniu 2024 roku Stargardzkie TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła modernizację kolejnych 16 lokali komunalnych z udziałem środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ten cel udało się pozyskać 80% dofinansowania co stanowi kwotę 1 815 273,94 zł. Planowany termin zakończenia modernizacji to wrzesień 2024 roku.

W ramach modernizacji lokali w każdym z nich zostaną zlikwidowane piece kaflowe i wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilanej piecem gzowym dwufunkcyjnym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku lokali znajdujących się w budynkach podłączonych do PEC.  W lokalach, w których dotychczas nie było łazienek, zostaną one wyodrębnione i wyposażone w niezbędne urządzenia sanitarne i armaturę. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz drzwiowa, zarówno drzwi wejściowe do lokali, jak i stolarka wewnątrzlokalowa. Przeprowadzony zostanie również kapitalny remont ścian i sufitów oraz podłóg z wykończeniem okładziną w formie paneli podłogowych oraz płytek w pomieszczeniach mokrych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie instalacje w lokalach tj. gazowa, elektryczna i wodno–kanalizacyjna.