2021-09-27

Budynek Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY

Budynek Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY

Od kilku lat, Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wspólnie z Miastem Stargard podejmowało starania w kierunku zrewitalizowania budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21. Ta piękna zabytkowa kamienica usługowa kilka lat temu, ze względu na zły stan techniczny, została wyłączona z użytkowania. W związku ze znaczącą degradacją, obiekt musiał zostać rozebrany, po czym został zrekonstruowany ze szczegółowym odtworzeniem jego historycznego kształtu.

Rewitalizacja kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21 z przeznaczeniem na Stargardzkie Centrum Nauki

Podczas odbudowy zadbano o zachowanie detalu elewacji wzdłuż ulic Chrobrego i Kasztelańskiej oraz zabytkowego fragmentu sieni wejściowej. Zachowana została także pierwotna forma kamienicy, gabaryty i układ elewacji frontowych. Odtworzono bogaty wystrój wnętrz dzięki w dużej mierze odzyskanym oryginalnym dekoracjom sztukatorskim elewacji. Pozostałe elementy, których stan techniczny nie pozwolił na ich demontaż zostały szczegółowo odtworzone w oparciu o źródła ikonograficzne. Stolarka okienna drewniana została odtworzona na wzór pierwotnie istniejącej, natomiast stolarka drzwiowa częściowo poddana renowacji i odtworzeniu. Wnętrza całego obiektu zaprojektowano i wykonano eksponując elementy zabytkowe i podporządkowując im współczesne elementy konstrukcji i instalacji.

Wszystkie te zabiegi zostały przeprowadzone w celu jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego charakteru kamienicy przy ulicy Chrobrego 21.
Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki pozyskanym przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o., w partnerstwie z Gminą Miasto Stargard i Stargardzkim Centrum Kultury środkom finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.” w wysokości 4 000 000,00 zł.

Autorem pierwotnej dokumentacji projektowej jest Konsorcjum firm z Wrocławia: Forum Architekci Lose Goncerzewicz Spółka Jawna oraz Autorska Pracownia Projektowa Konarzewski Marek Konarzewski. W oparciu o Koncepcję programową Stargardzkiego Centrum Nauki, opracowaną przez Konsorcjum firm: Logico Grzegorz Adamowicz – Neuron.edu Ltd., opracowano dokumentację dostosowującą budynek do nowej funkcji. Prace projektowe zrealizowała Pracownia Projektowa QBATURA Joanna Grzybowska ze Stargardu. Autorem Projektu wnętrz i aranżacji pomieszczeń Stargardzkiego Centrum Nauki jest Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina.

Do realizacji inwestycji przystąpiono w IV kwartale 2018 r. W 2019 roku wykonano prace rozbiórkowe kamienicy i przewidzianej do rozbiórki infrastruktury technicznej, wykonano badania archeologiczne oraz palowanie fundamentów budynku. W połowie stycznia 2020 r. rozpoczęła się realizacja ostatniego i najważniejszego etapu prac – robót odtworzeniowych budynku. Ten zakres inwestycji z powodzeniem wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o. o. ze Szczecina.

W sierpniu br. z wynikiem pozytywnym zakończyły się odbiory budynku prowadzone przez Sanepid i Straż Pożarną, a 10.08.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie wydał pozwolenie na użytkowanie budynku Stargardzkiego Centrum Nauki. Budynek został przekazany do użytkowania przez Stargardzkie TBS Sp. z o. o. Stargardzkiemu Centrum Kultury, które będzie prowadziło w nim Stargardzkie Centrum Nauki FILARY.

Szczegóły dotyczące SCN można znaleźć na stronie SCN FILARY.

To ogromna satysfakcja, że Stargardzie TBS miało możliwość realizacji tak ważnego dla Stargardu projektu, jakim niewątpliwie jest rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Chrobrego 21. Było to dla nas nowe doświadczenie i duże wyzwanie. Zapewne wielu z nas pamięta jeszcze, jak wyglądał budynek starej kamienicy. To co widzimy dzisiaj – obiekt z piękną elewacją, ciekawą, nowoczesną aranżacją wnętrz i nową funkcją, to efekt kilkuletniej pracy zespołu osób.
Dziękujemy naszym Partnerom – Gminie Miasto Stargard i Stargardzkiemu Centrum Kultury oraz wszystkim wykonawcom, a przede wszystkim pracownikom Stargardzkiego TBS za ogromne zaangażowanie w realizację Projektu.

Zarząd Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Zdjęcia detali – SCN FILARY

„Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0030/18-00 projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie -Stargardzkie Centrum Nauki” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020″.