Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby zadłużone wobec Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., mogą ubiegać się o pomoc w spłacie zadłużenia.

Na mocy powyższych przepisów, dłużnikowi może zostać udzielona ulga w spłacie wierzytelności w formie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia spłaty długu na raty.

W celu ubiegania się o pomoc w tym zakresie należy zgłosić się do Działu Windykacji Należności Stargardzkiego TBS Sp. z o. o., aby pobrać i wypełnić wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości lub pobrać go ze strony Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Dokumentem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, będzie również protokół o aktualnej sytuacji bytowej (finansowej) rodziny, który sporządza się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9A w Stargardzie. Wniosek o sporządzenie takiego protokołu również należy pobrać w Dziale Windykacji Należności lub pobrać go ze strony Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy w spłacie zadłużenia, prosimy o zgłoszenie się do Działu Windykacji Należności Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Andrzeja Struga 29 – Punkt Obsługi Klienta, celem wypełnienia stosownych dokumentów.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 91 819 22 81 i 91 819 22 82.

Dział Windykacji Należności
ul. Andrzeja Struga 29, Stargard

Wniosek o zawarcie porozumienia i udzielenia ulgi w spłacie zaległości.

Wniosek o sporządzenie protokołu o sytuacji bytowej.