Umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0030/18-00 projektu pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie -Stargardzkie Centrum Nauki”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Beneficjentem pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich jest Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji „Śródmieście-Starówka”.

W ramach projektu zaplanowano m.in. rewitalizacje budynku zabytkowej (ujętej w Gminnej Ewidencji Zabytków) kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie poprzez wykonania rozbiórki zabytkowej kamienicy i jej odtworzenia oraz utworzenie w niej Stargardzkiego Centrum Nauki – placówki, która będzie umożliwiała zwiedzającym (głownie dzieciom i młodzieży) rozwój twórczego myślenia i kreatywności oraz wzbogacała ich wiedzę uzyskaną w szkołach.

Budżet zadania: 7 797 792,66 zł

Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 13.07.2015 r. – 31.12.2020 r.

Koncepcja programowa SCN

Dział 1: Kupcy

Zwiedzający poznaje źródło potęgi dawnego Stargardu: handel zbożem. Jako kupiec musi sprawnie liczyć (liczydłem, ale i na palcach), umieć przeliczyć jedne waluty na inne. I poradzić sobie ze słynną zagadką o ziarnach zboża układanych na szachownicy – na każdym polu dwukrotnie więcej, niż na poprzednim (potęgowanie). Nie obejdzie się bez sprawnego posługiwania się kilkoma typami wag (równania matematyczne, funkcjonowanie maszyn prostych). Dobry kupiec ze Stargardu musi też mieć w małym palcu mapy i wytyczanie optymalnych szlaków transportowych po Pomorzu, na tereny Niemiec i do Skandynawii. Ina, Odra i Bałtyk to jego świat. Życie byłoby rajem, gdyby nie te pożyczki i podatki (procenty, ułamki)…

Dział 2: Wojowie

Nie bez powodów Stargardzian nazywano w średniowieczu „pięciowiązaczami, bo taką siłę mają, że i pięciu takich jak oni powiązać potrafią” – siła, męstwo i spryt czyniły z nich znakomitych wojowników. Zwiedzający stanie się jednym z nich. Gry logiczne i strategiczne sprawdzą, czy nadaje się do planowania działań wojów, a poznanie fizyki siłowania się na rękę (z eksponatem) pomoże zaimponować innym. Budowanie i bronienie murów Stargardu wymaga użycia różnych pochylni, dźwigni i wielokrążków, zaś do obsługi katapult, bombard i armat dopuszcza się tylko tych, którzy opanowali fizykę (rzuty ukośne, siła, prędkość).

Dział 3: Budowniczowie

Imponujące budowle to wyróżnik Stargardu w skali dawnej Polski i Europy. To wszystko efekt pracy znakomitych architektów i budowniczych – takich, jak nasz zwiedzający. Potrafi on na wystawie zbudować z elementów imponujące sklepienie najwyższego kościoła w kraju i unieść je w górę budując z cegieł gotyckich (przy okazji sprawdzi, że są większe i cięższe od współczesnych). Poradzi sobie także z wciągnięciem na wieżę kościoła św. Jana Chrzciciela potężnego dzwonu (3,5 tony!) korzystając ze sprytnych rozwiązań inżynierskich. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez architektonicznego planowania: znajomości łuków, kątów, zasad wznoszenia okrągłych baszt. Zwiedzający tworzy nie tylko budowle sakralne czy obronne: model najwyższej w Polsce wieży ciśnień pozwala zbadać zjawiska związane z zachowaniem cieczy: przepływami, ciśnieniem. Cierpliwości nauczy pokaz z użyciem wiadra smoły, który przypomni o słynnym stargardzkim wynalazku – papie dachowej.

Dział 4: Innowatorzy

Współczesny Stargard to ośrodek innowacyjnego przemysłu. Zwiedzający, pracując w parku technologicznym, musi umieć konstruować roboty przemysłowe, programować je i sterować nimi. Wie, jak działają produkowane w Stargardzie siłowniki, a gra symulacyjna pozwala mu zaplanować logistykę transportu towarów na cały świat.

Ogłoszenie Partnerstwa

Stargard, 10.10.2018 r.

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Pełna treść komunikatu

Galeria

30.01.2019 r.

Stan początkowy

20.02.2019 r.

Rozbiórki

01.04.2019 r.

Badania

28.02.2020 r.

Palowanie – fundamenty

15.05.2020 r.

Odtworzenie

2021 r.

Stan końcowy