Budynek przeznaczony na usługi oświatowe

Noclegownia dla osób bezdomnych