Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi2023-06-22T14:50:27+02:00
1. Czym jest TBS?2023-09-05T14:29:53+02:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane w skrócie TBS działają na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jest to specjalny podmiot powołany do tworzenia zasobu mieszkań przeznaczonych na wynajem.

2. Na czym polega partycypacja w TBS ?2023-06-21T18:29:41+02:00

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS, lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, Partycypant musi zawrzeć z TBS umowę o partycypację.

3. Kto może być najemcą w TBS ?2023-09-08T12:13:17+02:00

Warunkiem najmu lokalu mieszkalnego jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (ani lokatorskiego, ani własnościowego).

Mieszkanie z zasobu TBS może otrzymać osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, o ile przeprowadza się w związku z podjęciem pracy w miejscowości, gdzie znajdują się budynki towarzystwa.

Określony dochód na gospodarstwo domowe.

Dochód gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o lokal w TBS nie może przekroczyć 1,5 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

  • 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Otrzymanie lokalu jest uzależniane od uiszczenia kwoty partycypacyjnej przez najemcę.

Warunkiem zawarcie umowy najmu jest również zapłata kaucji na poczet zaległości czynszowych przy opróżnieniu lokalu. Wysokość kaucji wynosi dwunastokrotności miesięcznego czynszu w dniu zawarcia umowy.

4. Czy wysyłanie pytania na e-mail działa?2023-06-21T18:38:48+02:00

Każde zapytanie wysłane przez formularz na naszej stronie, jest weryfikowane i niezwłocznie odpowiadamy na zapytanie.

5. Czy wysyłanie pytania z linkiem bezpośrednim na e-mail działa?2023-06-21T18:38:50+02:00

Oczywiście, jak każde aktywne zapytanie.

6. Czy posiadacie Państwo mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?2023-09-08T09:10:09+02:00

Spółka realizuje program pomocy mieszkaniowej Potrzebny Dom. W ramach podprogramu Bez Barier Spółka w porozumieniu z Miastem i współpracującymi Stowarzyszeniami zapewnia mieszkańcom Stargardu mieszkania dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności.

7. Jaki jest okres oczekiwania na przydział lokalu docelowego?2023-06-21T18:39:26+02:00

Czas oczekiwania na przydział lokalu docelowego z miasta zależy od wielu czynników, które uniemożliwiają określenie długości okresu oczekiwania. Zależy to od takich czynników jak: miejsce na liście oczekujących, termin pozyskiwania lokali, ich przygotowania do zasiedlenia przez poprzedniego użytkownika, przeznaczenia i wielkości pozyskanego lokalu, czasu weryfikacji przez MOPS, odmów przyjęcia lokali, ubiegania się o przydział lokalu do samodzielnego wykonania remontu itp.

8. Gdzie szukać informacji o wolnych mieszkaniach z partycypacją ?2023-09-08T09:07:12+02:00

Wszystkie nabory są ogłaszane na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Andrzeja Struga 29 i Rejonu Eksploatacji Budynków przy al. Żołnierza 11a.

1. Czym jest TBS?2023-09-05T14:29:53+02:00

Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane w skrócie TBS działają na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jest to specjalny podmiot powołany do tworzenia zasobu mieszkań przeznaczonych na wynajem.

2. Na czym polega partycypacja w TBS ?2023-06-21T18:29:41+02:00

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS, lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, Partycypant musi zawrzeć z TBS umowę o partycypację.

3. Kto może być najemcą w TBS ?2023-09-08T12:13:17+02:00

Warunkiem najmu lokalu mieszkalnego jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości (ani lokatorskiego, ani własnościowego).

Mieszkanie z zasobu TBS może otrzymać osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, o ile przeprowadza się w związku z podjęciem pracy w miejscowości, gdzie znajdują się budynki towarzystwa.

Określony dochód na gospodarstwo domowe.

Dochód gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o lokal w TBS nie może przekroczyć 1,5 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o:

  • 5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Otrzymanie lokalu jest uzależniane od uiszczenia kwoty partycypacyjnej przez najemcę.

Warunkiem zawarcie umowy najmu jest również zapłata kaucji na poczet zaległości czynszowych przy opróżnieniu lokalu. Wysokość kaucji wynosi dwunastokrotności miesięcznego czynszu w dniu zawarcia umowy.

4. Czy wysyłanie pytania na e-mail działa?2023-06-21T18:38:48+02:00

Każde zapytanie wysłane przez formularz na naszej stronie, jest weryfikowane i niezwłocznie odpowiadamy na zapytanie.

5. Czy wysyłanie pytania z linkiem bezpośrednim na e-mail działa?2023-06-21T18:38:50+02:00

Oczywiście, jak każde aktywne zapytanie.

6. Czy posiadacie Państwo mieszkania przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?2023-09-08T09:10:09+02:00

Spółka realizuje program pomocy mieszkaniowej Potrzebny Dom. W ramach podprogramu Bez Barier Spółka w porozumieniu z Miastem i współpracującymi Stowarzyszeniami zapewnia mieszkańcom Stargardu mieszkania dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności.

7. Jaki jest okres oczekiwania na przydział lokalu docelowego?2023-06-21T18:39:26+02:00

Czas oczekiwania na przydział lokalu docelowego z miasta zależy od wielu czynników, które uniemożliwiają określenie długości okresu oczekiwania. Zależy to od takich czynników jak: miejsce na liście oczekujących, termin pozyskiwania lokali, ich przygotowania do zasiedlenia przez poprzedniego użytkownika, przeznaczenia i wielkości pozyskanego lokalu, czasu weryfikacji przez MOPS, odmów przyjęcia lokali, ubiegania się o przydział lokalu do samodzielnego wykonania remontu itp.

8. Gdzie szukać informacji o wolnych mieszkaniach z partycypacją ?2023-09-08T09:07:12+02:00

Wszystkie nabory są ogłaszane na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Andrzeja Struga 29 i Rejonu Eksploatacji Budynków przy al. Żołnierza 11a.

Przejdź do góry