Program mieszkaniowy dla osób starszych.

Podprogram „Nie Sami” dla osób w podeszłym wieku, zapewniający mieszkania w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych, przy jednoczesnym wsparciu w codziennym życiu m.in. poprzez bezpośrednią pomoc w prowadzeniu domu, system przywoływania.

W ramach podprogramu „Nie Sami” Stargardzkie TBS wybudowało mieszkania dla osób powyżej 55. roku życia, przystosowane do ich potrzeb. Są to lokale o wysokim standardzie, w których zapewnione jest wsparcie mieszkańców w codziennym życiu. W dwukondygnacyjnym budynku Stargardzkiego TBS powstały 24 mieszkania. Budynek został zaprojektowany z myślą o potrzebach osób starszych. Same pomieszczenia wyróżniają się szerokimi przejściami, dodatkowymi uchwytami w łazienkach i toaletach, powierzchniami antypoślizgowymi zastosowanymi w częściach wspólnych budynku. Komunikację na pierwsze piętro umożliwia winda.

Z uwagi na obawy seniorów przed osamotnieniem, w budynku zaprojektowano pomieszczenia do wspólnego użytku, umożliwiające integrację mieszkańców – dwa ogólnodostępne tarasy na piętrze oraz świetlicę z zapleczem kuchennym, ogólnodostępnym WC dla niepełnosprawnych oraz szatnią dla wolontariuszy, w której prowadzony jest Klub Senior+.

Organizowane są imprezy integracyjne: wspólne okazjonalne posiłki (np. Wigilia), wieczorki taneczne, ogniska, wyjścia na kręgle, wycieczki piesze i rowerowe.

Miasto Stargard partycypowało w kosztach budowy 10 mieszkań dla osób starszych wybudowanych w 2009 r. w ramach podprogramu „Nie Sami”. Miasto wynajęło te mieszkania w celu dalszego podnajmowania osobom ubiegającym się o przydział lokalu komunalnego bądź osobom zamieszkującym w mieszkaniowym zasobie Miasta, chętnym do zamiany zajmowanego mieszkania. Najemcy lokali komunalnych o niskim standardzie, niedostosowanych do ich potrzeb, położonych na wysokich kondygnacjach w budynkach niewyposażonych w windę, mogli w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Miasta, uzyskać mieszkanie wspomagane zrealizowane w ramach podprogramu. 13 mieszkań Miasto podnajęło ww. osobom spełniającym kryterium wieku – osoba ubiegająca się o mieszkanie w ramach podprogramu „Nie Sami” bądź jeden z ubiegających się o lokal współmałżonków ukończył 55. rok życia.