Program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych.

Podprogram „Bez Barier” dla osób niepełnosprawnych, zapewniający mieszkania w pełni przystosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo lub intelektualnie ze wsparciem opiekunów – asystentów.

Mieszkania realizowane w ramach tego podprogramu przeznaczone są wyłącznie dla gospodarstw domowych, których główny najemca lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca jest osobą niepełnosprawną, będącą pod opieką stowarzyszenia. W realizacji ww. mieszkalnictwa uczestniczą organizacje: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost” w Stargardzie.

Pomysłodawcą tego typu mieszkań było Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie. Pierwsze mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wybudowane prze Stargardzkie TBS przy udziale finansowym Miasta zostały oddane w 1999 r. i 2001 r.

Były to dwa segmenty z 22 mieszkaniami przeznaczonymi dla podopiecznych Koła oraz 2 mieszkaniami dla ich opiekunów znajdujące się w 2 wielorodzinnych budynkach przy ul. Przedwiośnie w Stargardzie. Na każdym piętrze usytuowane są trzy mieszkania (pokój z łazienką) połączone częścią wspólną, jadalniano – wypoczynkową, w której każdy najemca ma określony udział i płaci czynsz najmu. Natomiast w 2004 r. wybudowano kolejny budynek, tzw. pensjonat przy ul. Broniewskiego z 11 mieszkaniami dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Każde mieszkanie w tym budynku składa się także z pokoju i łazienki. Dla wszystkich mieszkańców przeznaczona jest również część wspólna jadalniano – wypoczynkowa oraz obszerny ogród. Partycypantami w kosztach budowy lokali w pensjonacie były osoby fizyczne, najczęściej rodzice niepełnosprawnych osób, które w nich zamieszkały. Wysokość partycypacji wyniosła 25% wartości odtworzeniowej lokalu. Zgodnie z umową partycypacyjną partycypant przekazuje swoje uprawnienia z niej wynikające Miastu, co pozwala na wynajęcie tych lokali przez Miasto od Spółki. Miasto wynajmuje od Stargardzkiego TBS wszystkie 33 mieszkania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 2 mieszkania dla opiekunów i podnajmuje je osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom.

Mieszkania  są włączone w system pomocy, jaki Koło stwarza dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Każda z osób zamieszkujących w tych lokalach jest jednocześnie uczestnikiem jednej z placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, tj. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” czy Środowiskowego Domu Samopomocy. To tam otrzymuje niezbędne wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Natomiast w mieszkaniu wspomaganym rola Organizacji sprowadza się do wspierania tych osób w wykonywaniu przez nich codziennych czynności i pełnieniu ról: mieszkańca, konsumenta, płatnika, pacjenta, obywatela, pracownika. Dodatkowo osoby, które wymagają większego wsparcia są objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Koło na zlecenie Miasta.

Stworzenie niniejszych mieszkań i wpisanie ich w określony system daje bez wątpienia możliwość zamieszkiwania osób ze specjalnymi potrzebami w godnych warunkach, gwarantujących dobrą jakość życia, co potwierdzają badania systemu stargardzkiego przeprowadzone przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych w porównaniu do innego dobranego powiatu:

Lp. Ogólny wskaźnik Wartość wskaźnika w próbie Klasyfikacja wskaźnika dla próby
stargardzkiej z powiatu porównawczego stargardzkiej z powiatu porównawczego
1. Dobrostanu fizycznego 4,16 2,49 dobry niedostateczny plus
2. Dobrostanu materialnego 4,14 3,23 dobry dostateczny
3. Potencjału osobistego 3,11 2,93 dostateczny dostateczny
4. Samodzielności 3,10 2,72 dostateczny dostateczny minus
5. Podstawowej aktywności życiowej 5,00 2,25 bardzo dobry niedostateczny
6. Aktywności w czasie wolnym 3,26 1,49 dostateczny niedostateczny
7. Relacji interpersonalnych 4,19 3,62 dobry dobry minus
8. Samostanowienia 3,67 3,14 dobry minus dostateczny
9. Integracji i partycypacji 3,77 2,07 dobry minus niedostateczny
10. Dobrostanu emocjonalnego 3,84 2,69 dobry dostateczny minus
11. Syntetyczny wskaźnik jakości życia 3,82 2,66 dobry dostateczny minus[1]

[1] Marian Anasz, Krystyna Mrugalska, Joanna Wojtyńska, Maria M. Ferenc: ŻYCIE W INTEGRACJI Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno – zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawca Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, 2012 r., str. 286-287

W ramach podprogramu „Bez Barier” budowane są również mieszkania specjalnie przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. W budynkach Stargardzkiego TBS znajduje się 26 takich mieszkań, przy czym Miasto uczestniczyło w kosztach budowy 19 lokali.