Jako Zarząd Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową tbs.stargard.pl. Gromadzone dane w logach serwera wykorzystywane są tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, związanych z bezpieczeństwem serwera i strony internetowej. Nie są tam gromadzone żadne dane identyfikujące użytkowników naszej strony internetowej i żadne dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony odwiedzonej przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o systemie operacyjnym użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania naszą stroną. Informacje w nich zawarte nie są nikomu ujawniane, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem, na którym jest postawiona nasza strona. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę.

Mechanizm Cookies na naszej stronie internetowej
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany na naszej stronie internetowej. Żadne ciasteczka nie są zapisywanie na komputerze użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Odnośniki do innych stron
Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony Stargardzkiego TBS.

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.