Wykaz dokumentów przy ubieganiu się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard

Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard

Pouczenie

Oświadczenie o stanie majątkowym

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Wyciąg z dowodu osobistego

Klauzula informacyjna

Zaświadczenie o dochodach

Wykaz dokumentów przy ubieganiu się o przydział lokalu mieszkalnego do samodzielnego remontu

Wniosek o przydział lokalu do remontu

Oświadczenie o stanie majątkowym

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Pozostałe wnioski i dokumenty

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

Wniosek o przywrócenie umowy najmu lokalu

Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu najmu

Zgoda na otrzymywanie komunikatów i powiadomień drogą elektroniczną

Wniosek o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie

Wykaz dokumentów przy ubieganiu się o przydział lokalu mieszkalnego z TBS

Wniosek o najem TBS

Oferta partycypacyjna

Deklaracja o dochodach

Wykaz dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych

Wniosek

Zmiana właściciela lokalu mieszkalnego/usługowego

Wniosek o zwrot środków za poniesione wydatki gotówkowe na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Wniosek w sprawie przelania nadpłaty

Oświadczenie w sprawie ilości osób zamieszkałych w lokalu

Oświadczenie w sprawie ilości deklarowanej wody w lokalu