POWIERZCHNIA

8 m2

CENA WYWOŁAWCZA
MIESIĘCZNEGO CZYNSZU

brutto 4,50 zł / m2

WADIUM

50,00 zł

DATA PRZETARGU

12.10.2023
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 35 ust. 1 – Dz. z 2023 r., poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 8 m2, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 897/2 o powierzchni 34 m2, położona w obrębie 5 miasta Stargard przy ul. Jugosłowiańskiej.

Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW SZ1T/00022462/9.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, pokój nr 112, tel.  91 578 34 91
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 29, pokój nr 21, tel. 91 8192447