POWIERZCHNIA

pow. zabudowy:

10 m2, 11 m2 i 13 m2

pow. działek: 26 m2 i 34 m2

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

29 595,00 zł

DATA PRZETARGU

21 sierpnia 2024 r.

godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213 ze zmianami)

ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 

trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchni  zabudowy 10 m2, 11 m2 i 13 m2, usytuowanych na działkach, oznaczonych w ewidencji gruntów
nr 1080 i 1081 o powierzchni odpowiednio 26 m2 i 34 m2, położonych w obrębie 5 miasta Stargard przy Placu Lubelskim.
Działki zapisane w księgach wieczystych KW SZ1T/00074534/4 i SZ1T/00074535/1.

Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku mieszkalnego przy Placu Lubelskim nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Stargardzie.

Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie wpłacającego wadium w imieniu uczestnika przetargu

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Oświadczenie współmałżonka – zgoda na nabycie nieruchomości

Mapa

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 13 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel.  91 578 34 91
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pokój nr 13, tel. 91 819 24 45