NR DZIAŁEK

66/7; 52/5; 54/12; 53/3; 67/9 i 442/9

POW. DZIAŁEK

0,6279 ha

CENA WYWOŁAWCZA

2 871 000,00 zł

DATA PRZETARGU

28.08.2024
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 66/7 o powierzchni 0,0928 ha (KW Nr SZ1T/00052761/4), 52/5 o powierzchni 0,0027 ha (KW Nr SZ1T/00040066/5), 54/12 o powierzchni 0,1307 ha (KW Nr SZ1T/00097346/6), 53/3 o powierzchni  0,0752 ha (KW Nr SZ1T/00052762/1), 67/9 o powierzchni 0,2816 ha (KW Nr SZ1T/00045814/9) i 442/9 o powierzchni 0,0449 ha (KW Nr SZ1T/00097346/6) o łącznym obszarze 0,6279 ha położonej w obrębie 19 miasta Stargard w rejonie ulic: Powstańców Warszawy i Majora Hubala.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia przetargowego

Mapa

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Gazeta Wyborcza” w dniu 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578 36 67
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45