NR DZIAŁEK

430 i 431

POW. DZIAŁEK

0,0811 ha (430)
0,0829 ha (431)

CENA WYWOŁAWCZA

189.700,00 zł (430)
193.700,00 zł (431)

DATA PRZETARGU

03.10.2023
godz. 10:00 i 10:30

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021r., poz. 2213)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 19 miasta Stargard przy  ul. Generała Stefana Grota- Roweckiego, posiadających księgę wieczystą  KW Nr SZ1T/00097346/6, oznaczone jako działki:

nr 430 o powierzchni 0,0811 ha wraz z udziałem 1/2 części działki nr 426 o powierzchni 0,0270 ha stanowiącej drogę wewnętrzną do działek nr 430 i 431

nr 431 o powierzchni 0,0829 ha wraz z udziałem 1/2 cześci działki nr 426 o powierzchni 0,0270 ha stanowiącej droge wewnętrzną do działki nr 430 i 431

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578 36 67
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 23.08.2023 r.