NR DZIAŁKI

541/10

POW. DZIAŁKI

0,0889 ha

CENA WYWOŁAWCZA

97 000,00 zł

DATA PRZETARGU

09.07.2024
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zmianami) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  541/10 o powierzchni 0,0889 ha położonej w obrębie 11 miasta Stargard przy ul. Wiejskiej, posiadającej księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00055749/5 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 541/8 obręb 11
o powierzchni 0,0783 ha (KW Nr SZ1T/00137273/6).

Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie – wpłata wadium w imieniu uczestnika przetargu

Oświadczenie współmałżonka

Mapa

Dodatkowe informacje

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 05 czerwca 2024 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 834 39 16
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45