NR DZIAŁKI

243

POW. DZIAŁKI

1,0463 ha

CENA WYWOŁAWCZA

1.115.000,00 zł

DATA PRZETARGU

19 września 2024 r.

godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zmianami)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki
243 o powierzchni 1,0463 ha położonej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Działka posiada księgę wieczystą KW SZ1T/00111729/0. 

Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie wpłaty wadium w imieniu uczestnika przetargu

Oświadczenie – zgoda współmałżonka na nabycie nieruchomości

Mapa

Dodatkowe informacje

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Gazeta Wyborcza” w dniu 12 lipca 2024 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 834 39 16
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45