NR DZIAŁKI

239 i 281

POW. DZIAŁKI

1,2968 ha

CENA WYWOŁAWCZA

1.306.000,00 zł

DATA PRZETARGU

24.01.2024
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 239 i 281 o łącznej powierzchni 1,2968 ha położonych w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Nieruchomości posiadają księgę wieczystą KW SZ1T/00111729/0.

Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 834 39 16
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Gazeta Wyborcza” w dniu 10.11.2023 r.