NR DZIAŁKI

285

POW. DZIAŁKI

9,0202 ha

CENA WYWOŁAWCZA

10 110 000,00 zł  

DATA PRZETARGU

09 września 2024 r. 

godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

działając na podstawie przepisów  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (art. 35 ust. 1 – Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 285 o powierzchni 9,0202 ha położonej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze: SZ1T/00111729/0.

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego – Oferta

Załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargowego – Oświadczenia

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis z rejestru gruntów

Zaświadczenie o rewitalizacji

Mapa

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego – Uchwała

Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego – Załącznik nr 1

Szczegółowe kryteria jakościowe dla nowej inwestycji realizowanej w sektorze usług – tabela nr 1

Dodatkowe informacje

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Gazeta Wyborcza” w dniu 05 lipca 2024 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 834 39 16
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45