NR DZIAŁKI

96/137

POW. DZIAŁKI

18,4511 ha

CENA WYWOŁAWCZA

29.230.000,00 zł

DATA PRZETARGU

14.03.2024
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków numerem 96/137
o pow. 18,4511 ha położonej przy  ul. Metalowej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Działka posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00111729/0. 

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 834 39 16
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Gazeta Wyborcza” w dniu 12 stycznia 2024 r.