NR DZIAŁKI

413

POW. DZIAŁKI

0,0920 ha

CENA WYWOŁAWCZA

155.100,00 zł

DATA PRZETARGU

05.10.2023
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 413 o powierzchni 0,0920 ha wraz z udziałem 1/6 części działki nr 416 o powierzchni 0,1184 ha stanowiącej drogę wewnętrzną do działek nr: 413, 417, 419, 420, 421, 418, położona w obrębie 19 miasta Stargard przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa.

Działka nr 413 posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00097346/6.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578 36 67
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 30.08.2023 r.