NR DZIAŁKI

9/2

POW. DZIAŁKI

0,4812 ha

CENA WYWOŁAWCZA

284.000,00 zł

DATA PRZETARGU

12.03.2024
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz pozostałościami budynków gospodarczych przeznaczonymi do rozbiórki  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,4812 ha, położonej w obrębie 21 miasta Stargard przy
ul. Głównej 13.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW nr SZ1T/00023547/6.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578 36 67
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 13, tel. 91 819 24 45

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 05.02.2024 r.