POWIERZCHNIA

lokal nr 6: 22,55 m2

lokal nr 7: 10,18  m2

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

93.000,00

DATA PRZETARGU

30 lipca 2024 r.

godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213 ze zmianami)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Nieruchomości lokalowej składającej się z dwóch lokali mieszkalnych zbywanych w celu scalenia, oznaczonych numerami 6 i 7, położonych
w budynku mieszkalnym przy ulicy Nadbrzeżnej 10 w Stargardzie (obręb 3):

1/ lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 22,55 m² wraz z przynależną komórką o pow. 7,70 m2 i sprzedażą w udziale 90/1000 części gruntu działki nr 231/4 o pow. 902 m² oraz w udziale 90/1000 części gruntu działki nr 236/2 o pow. 117 m2, KW Nr SZ1T/00102252/9;

2/ lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 10,18 m² wraz z przynależną komórką o pow. 7,32 m2 i sprzedażą w udziale 52/1000 części gruntu działki nr 231/4 o pow. 902 m² oraz w udziale 52/1000 części gruntu działki nr 236/2 o pow. 117 m2, KW Nr SZ1T/00102252/9.

Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie wpłacającego wadium w imieniu uczestnika przetargu

Oświadczenie współmałżonka – zgoda na nabycie nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 13 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel.  91 578 34 91
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, pokój nr 13, tel. 91 819 24 45