POWIERZCHNIA

53,12 m2

CENA WYWOŁAWCZA

265.000,00 zł

DATA PRZETARGU

11.12.2023
godz. 10:00

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu usługowego nr 8, położonego w budynku  przy ulicy  Czesława Tańskiego 6f w Stargardzie o łącznej powierzchni użytkowej 53,12 m2. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział w wysokości 35/1000 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 213/13 213/12 o łącznej powierzchni 1373 m2, położonej w obrębie 23, dla której prowadzona jest Księga wieczysta KW Nr SZ1T/0012299/5.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 91 819 24 45.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Stargardzkim TBS Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Struga 29, Punkt Obsługi Klienta