POWIERZCHNIA

29,36 m2

CENA WYWOŁAWCZA

80.000,00 zł

TERMIN ZGŁOSZEŃ

do 22.09.2023, godz. 16:00

OTWARCIE ZGŁOSZEŃ

28.09.2023, godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2213)

ogłasza rokowania na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 29,36 m² wraz z przynależną komórką o pow. 7,83 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nadbrzeżnej 10 w Stargardzie (obręb 3) i sprzedażą w udziale 110/1000 części gruntu działki nr 231/4 o pow. 902 m² i w udziale 110/1000 części gruntu działki 236/2 o pow. 117 m2, KW nr SZ1T/00102252/9.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel.  91 578-68-47
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, tel. 91 819-24-45
  3. Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „Głos Szczeciński” w dniu 07.08.2023 r.