POWIERZCHNIA GARAŻU

16,00 m2

POWIERZCHNIA GRUNTU

18,60 m2

CENA WYWOŁAWCZA
MIESIĘCZNEGO CZYNSZU

DO LICYTACJI

brutto 11,93 zł / m2

WADIUM

160,00 zł

TERMIN WPŁATY WADIUM

do 23 sierpnia 2024r.

DATA PRZETARGU

28 sierpnia 2024r.
godz. 11:00

Prezydent Miasta Stargard
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(art. 35 ust. 1– Dz. z 2023 r., poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem garażu komunalnego nr 57 o  powierzchni 16,00 m2, usytuowanego na części nieruchomości o łącznej powierzchni 18,60 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 623/15 w obrębie 9 miasta Stargard przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr SZ1T/00073168/0.

Pełna treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, pokój nr 112, tel.  91 578 34 91
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 29, pokój nr 21, tel. 91 8192447