POWIERZCHNIA

201,18 m2

CENA WYWOŁAWCZA
ROCZNEGO CZYNSZU

brutto 0,47 zł / m2

WADIUM

100,00 zł

DATA PRZETARGU

08.03.2024r.
godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 35 ust. 1 – Dz. z 2023 r., poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców 

budynku mieszkalnego przy ul. Brzozowej 46 w Stargardzie

 na dzierżawę części nieruchomości o pow. 201,18 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 357, o całkowitej powierzchni 4100 m2, położona w obrębie nr 2 miasta Stargard  przy ul. Brzozowej. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW SZ1T/00052803/1.

Pełna treść ogłoszenia

Mapa

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

  1. Urząd Miejski w Stargardzie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, pokój nr 112, tel.  91 578 34 91
  2. Stargardzkie TBS Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 29, pokój nr 21, tel. 91 8192447