NR DZIAŁKI

356/10

POW. DZIAŁKI

29 m2

MIESIĘCZNY CZYNSZ

0,93 zł/m2 brutto

DATA PRZETARGU

15.12.2023r.
o godz. 10:00

Prezydent Miasta Stargard

w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

ogłasza II przetarg ustny ograniczony na dzierżawę

nieruchomości niezabudowaną o powierzchni 29 m2  oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 356/10, położona w obrębie 1 miasta Stargard przy ul. Majora Henryka Sucharskiego. Nieruchomości zapisane w księdze wieczystej KW SZ1T/00072484/4.

Pełna treść ogłoszenia

Mapa

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego ogłoszenia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29, pokój 21, tel. 91 819 24 47.