Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard

 • NIP: 854-00-14-151

 • REGON: 811192960

 • KRS: 0000168283

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 73 188 000 zł

Godziny pracy

 • pon.-pt.: 8:00-16:00

Interesantów w sprawie skarg i wniosków, przyjmuje Prezes Spółki, po uzgodnieniu z Sekretariatem.
Zastępcy Prezesa Spółki, przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 14:00 do 16:00.

Siedziba Zarządu

 • ul. Andrzeja STRUGA 29

Sekretariat

Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

 • ul. POPIELA 20

 • pon.-pt.: 8:00-16:00

 • 91 819 24 00, wew. 22
  – Punkt Obsługi Klienta

 • 91 819 24 00, wew. 23
  – Dział Techniczny

Zakład Usług Technicznych Stargardzkiego TBS

 • ul. POPIELA 20

 • pon.-pt.: 7:00-15:00

 • 513 034 819

 • 513 034 822

Rejon Eksploatacji
Budynków

 • ALEJA ŻOŁNIERZA 11a

 • pon.-pt.: 8:00-16:00

 • Punkt Obsługi Klienta

 • 91 819 22 60

 • 91 819 22 62

 • ul. Andrzeja STRUGA 29

Dział Ekonomiczno-Finansowy z Kadrami

Główny Księgowy

 • 91 819 24 33

Kadry i Płace

 • 91 819 24 30

Rozliczenia właścicieli i najemców

 • 91 819 24 35
 • 91 819 24 38

 • 91 819 24 48

 • 91 819 24 39

Dział Eksploatacji Budynków

Sprzedaż nieruchomości

 • 91 819 24 45

Dzierżawa, najem nieruchomości

 • 91 819 24 47

Warunki adaptacji, modernizacji nieruchomości

 • 91 819 24 36

Radca Prawny

 • 918 19 24 26

Dział Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

 • 91 819 24 40

Biuro Przydziału
i Zamiany Mieszkań

 • 91 819 22 96

 • 91 819 22 93

Dział Windykacji Należności

 • 91 819 22 81

 • 91 819 22 82

 • 91 819 22 94 – Wspólnoty Mieszkaniowe

Inspektor Ochrony Danych

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Andrzeja Struga 29; e-mail: biuro@tbs.stargard.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: iod@tbs.stargard.pl. Wpisane w formularze dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem. Informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są tutaj.

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.
Wystąpił problem. Prosimy spróbować ponownie.

Mapa z naszymi biurami

Stargardzkie TBS
Biuro i siedziba Zarządu
ul. Andrzeja Struga 29
Stargardzkie TBS
Rejon eksploatacji budynków
Aleja Żołnierza 11a
Stargardzkie TBS
Biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Popiela 20