Stargardzkie Centrum Nauki

Kwartał C

Adaptacja hotelu dla pielęgniarek na mieszkania socjalne – Staszica 25

Plac zabaw – Tańskiego 12