Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS, lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, Partycypant musi zawrzeć z TBS umowę o partycypację.