Wszystkie nabory są ogłaszane na stronie internetowej Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Andrzeja Struga 29 i Rejonu Eksploatacji Budynków przy al. Żołnierza 11a.