Czas oczekiwania na przydział lokalu docelowego z miasta zależy od wielu czynników, które uniemożliwiają określenie długości okresu oczekiwania. Zależy to od takich czynników jak: miejsce na liście oczekujących, termin pozyskiwania lokali, ich przygotowania do zasiedlenia przez poprzedniego użytkownika, przeznaczenia i wielkości pozyskanego lokalu, czasu weryfikacji przez MOPS, odmów przyjęcia lokali, ubiegania się o przydział lokalu do samodzielnego wykonania remontu itp.