Spółka realizuje program pomocy mieszkaniowej Potrzebny Dom. W ramach podprogramu Bez Barier Spółka w porozumieniu z Miastem i współpracującymi Stowarzyszeniami zapewnia mieszkańcom Stargardu mieszkania dostosowane do różnych rodzajów niepełnosprawności.