Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane w skrócie TBS działają na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Jest to specjalny podmiot powołany do tworzenia zasobu mieszkań przeznaczonych na wynajem.