2024-02-22

Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jugosłowiańskiej 19AB

Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jugosłowiańskiej 19AB

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie  wymiany pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jugosłowiańskiej 19AB w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

01.03.2024, do godz. 12:00

Przedmiar dachówka zakładkowa

Przedmiar dachówka karpiówka

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45