2023-06-21

Wymiana instalacji WLZ- W. Polskiego 13-15

Wymiana instalacji WLZ- W. Polskiego 13-15

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wymiana instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych z wymianą lamp załączanych zdalnie wraz z likwidacją włączników w budynku WM przy ul. Wojska Polskiego 13, 13A, 15 w Stargardzie

TERMIN SKŁADANIA OFERT

29.06.2023, do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

Oferta wykonawcy – wzór

Wykaz robót – wzór

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45