2023-11-09

Wykonanie projektów na potrzeby lokali komunalnych

Wykonanie projektów na potrzeby lokali komunalnych

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie projektów instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym dwufunkcyjnym wraz z projektami wydzielenia łazienek lub zmianą funkcji pomieszczeń w lokalach komunalnych na terenie miasta Stargard

TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.11.2023, do godz. 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu

wykaz lokali – załącznik nr 1 do ogłoszenia

wzór oferty cenowej – załącznik nr 2 do ogłoszenia

Wzór umowy

Minimalne wymagania w zakresie wyposażenia tworzonych lokali mieszkalnych

ZMIANA OGŁOSZENIA – dodatkowe lokalizacje

ZMIANA OGŁOSZENIA – wzór oferty

ZMIANA OGŁOSZENIA – wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45