2024-02-16

Wykonanie dokumentacji projektowej

Wykonanie dokumentacji projektowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie dokumentacji projektowo-audytowo-kosztorysowej remontu budynków gminnych położonych na obszarze ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Stargard, a położonych przy ul. Wojska Polskiego 21, 52, 54 i 54A w podziale na 2 zadania

TERMIN SKŁADANIA OFERT

27.02.2024, do godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu

opis przedmiotu zamówienia

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45