2023-10-12

Usługa deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Usługa deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest usługa deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w nieruchomościach na terenie Miasta Stargard przez okres 48 miesięcy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

25.10.2023, do godz. 12:00

Wykaz nieruchomości

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45