2023-10-20

Robotnicza 1-1A- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej instalacji sanitarnej poziomej.

Robotnicza 1-1A- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej instalacji sanitarnej poziomej.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie wymiany zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  oraz wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej poziomej  w budynku przy ul. Robotniczej 1-1A w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

27.10.2023, do godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu

przedmiar robót- instalacja zewnętrzna

przedmiar – instalacja wewnętrzna

wzór oferty cenowej

wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45