2023-10-12

Remont części piwnic lokatorskich – Garncarska 2

Remont części piwnic lokatorskich – Garncarska 2

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie remontu części piwnic lokatorskich w budynku przy ul. Garncarskiej 2 w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

26.10.2023, do godz. 12:00

przedmiar robót

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45