2023-06-30

Remont balkonów – 1000-lecia 4

Remont balkonów – 1000-lecia 4

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest remont balkonów przynależnych do mieszkań nr 4a/4, 4a/6, 4c/8, 4c/9, 4c/6, 4d/14 w budynku przy ul. 1000-lecia 4 w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

06.07.2023, do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiar robót

Oferta wykonawcy – wzór

Wykaz robót – wzór

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45