2024-06-03

Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Stargardzie.

Przemurowanie kominów ponad dachem w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Stargardzie.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie przemurowania kominów ponad dachem w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Stargardzie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

07.06.2024, do godz. 12:00

Przedmiar

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45