2024-02-23

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. I Brygady 35w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych-magazyn żywności

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. I Brygady 35w Stargardzie na cele lokalizacji punktu usług socjalnych-magazyn żywności

Szczegóły postępowania na platformie zakupowej.

Link do platformy zakupowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.03.2024, do godz. 12:00