2023-08-28

Modernizacja wolnych lokali obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne

Modernizacja wolnych lokali obejmujące roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne

Szczegóły postępowania na platformie zakupowej.

Link do platformy zakupowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.09.2023, do godz. 12:00